Projekt Školka hrou je zaměřen na podporu rozvoje předškolního vzdělávání. V rámci projektu vznikají Metodická centra pro předškolní vzdělávání ve všech krajích České republiky, která realizují bezplatné metodické dny pro učitele z daného regionu.

Školka hrou přináší všem mateřským školám v České republice možnost efektivního využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti v podobě metodických příruček Školka hrou JARO, LÉTO, PODZIM a ZIMA. Publikace jsou zaměřeny na rozvoj poznání s důrazem na propojení všech vzdělávacích oblastí dle RVP PV.

Školku hrou pro učitele mateřských škol připravila nezisková organizace EDUkační LABoratoř. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Aktuální informace nejen k projektu Školka hrou naleznete na našem FACEBOOKOVÉM PROFILU.

Odborné metodické příručky Školka hrou si můžete objednat prostřednictvím formuláře na www.skolkahrou.ekabinet.cz.

Najdete nás na Facebooku

Objednávka metodických příruček

Objednávka metodických příruček